MONAR Marianówek

Monar Marianówek swoją działalność zaczął w 1985 roku. Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

Monar Marianówek – Kadra

Danuta Kunach

instruktor psychoterapii uzależnień, z młodzieżą uzależnioną pracuje od 1989 roku.

Piotr Tatuch

instruktor psychoterapii uzależnień, od 2004 roku pracuje z młodzieżą uzależnioną.

Maciej Płomiński

instruktor psychoterapii uzależnień, z Marianówkiem związany od 2011 roku.

Marcin Papis

magister sztuki, aktualnie na studiach drugiego stopnia z pedagogiki. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień.